Mijn kind zit niet lekker in z´n vel. Ik merk het gewoon, maar hij wil er niet over praten!
Vanaf onze scheiding is hij opstandig, maar we hebben het onderling toch goed geregeld? Of niet…..?
Iedere dag hetzelfde met ons kind, buikpijn en hoofdpijn. Ze wil niet naar school, dat is duidelijk.
Ik vind het zo sneu voor haar dat zij nog steeds geen vriendinnetjes heeft op haar nieuwe school. Hoe kan dit nou, het is zo’n lief meisje.

"Als die ene glimlach is wat ik krijg, dan word ik rijkelijk beloond"

Mijn naam is Paula Bakkers en ik woon in Bemmel. Ik ben moeder van twee prachtige dochters en samen met mijn lieve partner Paul (ja, Paula en Paul!) genieten wij van onze hond Pumba, een bruine krullenbol.

Ik liep al een tijd rond met vragen: “ Wat inspireert mij? Waar kan ik mijn intuïtieve kracht bij inzetten? Wat vind ik leuk en dankbaar om te doen? “

Als kinder- en jeugdcoach begeleid en ondersteun ik in de opvoeding en ontwikkelingsvraagstukken van kinderen / jongeren en hun opvoeders, waarbij het kind centraal staat.

Ervaring met kinderen en jongeren heb ik opgedaan met:

Valt jouw kind “tussen wal en schip” door wachtlijsten voor een hulpverleningstraject, ook dan kun je contact met mij opnemen voor een tijdelijke begeleiding.

Mijn doel is om positief bij te dragen aan hun ontwikkeling om kinderen te zien groeien en jongeren te zien gaan voor hun passie en talenten.

Het geeft mij voldoening om samen met een kind te zoeken naar de eigen kracht, omdat ik geloof dat er in ieder kind een parel schuilt, die door een objectieve en rustige benadering kan gaan schitteren door middel van persoonlijke en gelijkwaardige coaching.

Dit bracht mij bij Kindercoaching, een HBO-opleiding waarin het kind centraal staat. Tijdens en na de opleiding heb ik een plek gevonden waar ik met veel plezier praktijkervaring en coaching in dit specifieke veld heb kunnen opdoen.

Verder heb ik de opleiding trauma-sensitieve ondersteuning gevolgd, een geaccrediteerde opleiding door  SKJ, Register Vaktherapie en NVKToag.

Het herkennen van trauma, de kennis en de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van het brein, het lichaam en de persoonlijkheid komen aan de orde. Het is toegespitst op klachten en problemen van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.

Hierbij maak ik gebruik van non-verbale en verbale trauma-sensitieve vaardigheden zoals stop-dissociatie-, co-regulatie- en ademhalingstechnieken.

Ik kijk naar oorzaak, gevolg en oplossingen bij opvoedingsvraagstukken door middel van observaties, toepassen van methodieken en ondersteuning. 

Als kinder- en jeugdcoach sta ik tussen de reguliere- en integrale kinderhulpverlening in.

Paula Bakkers

Het Coachtraject

Als kindercoach begeleid ik kinderen en jongeren in de leeftijd van 2- 21 jaar en hun ouders / opvoeders. Het coachtraject bestaat uit 4 onderdelen.

1. Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek bestaat uit een telefonisch (of op verzoek persoonlijk) gesprek van max. 30 minuten. Dit gesprek is zowel overdag als ´s avonds bij jou thuis mogelijk. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we kort de hulpvraag / wens, waarbij ik mijn werkwijze toelicht. Bij een wederzijdse klik maken we een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik je een vragenlijst toe.

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de thema’s die spelen bij het kind en / of het gezin. Hiermee zullen we dieper ingaan op de hulpvraag en wens, waarbij het doel voor het traject opgesteld wordt. Tot slot maken we een afspraak voor een eerste coachsessie met het kind. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de thema’s, de hulpvraag en het doel. Coaching is maatwerk en daarom zal ik het aantal sessies, afhankelijk van de voortgang van het kind, samen met jullie afstemmen. Mocht tijdens de coaching blijken dat er meer sessies nodig zijn, bespreken we dit  vroegtijdig.

3. Coachsessies

Een coachsessie met het kind duurt een uur en zal bij jou thuis plaatsvinden. Objectief luisteren speelt een belangrijke rol binnen mijn coachtraject, waarbij veiligheid en vertrouwen de boventoon voeren. Om deze reden zal ik op een interactieve wijze tijdens de eerste sessie ook de wensen, behoeften en vragen van het kind zelf bespreken. Op basis van de behoefte van het kind en het doel van het traject maak ik gebruik van methodieken, aangepast aan het kind. Het werken met creatieve en praktische materialen om de eigen talenten en kwaliteiten van het kind positief te ontwikkelen is hier een onderdeel van.

4. Tussentijdse evaluatie / eindevaluatiegesprek

Een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden na 4 sessies. Indien blijkt dat we het doel hebben bereikt, ronden we het traject af en zien we deze evaluatie als een eindevaluatiegesprek.

Tarieven

Afhankelijk van de hulpvraag zijn 4 coachsessies meestal voldoende.

Tarieven voor particulieren

Een sessie / gesprek duurt 60 minuten.

Afhankelijk van de hulpvraag  zijn 4 coachsessies meestal voldoende, maar soms komt het voor dat er net iets meer aandacht nodig is en dan zullen we in overleg het aantal sessies bepalen.

 • Kennismakingsgesprek Gratis

  Telefonisch of persoonlijk bij jou thuis max. 30 min.

 • Intakegesprek € 40,-
 • Coachsessie € 55,-
 • Eindevaluatiegesprek / tussenevaluatiegesprek € 55,-
 • Eindevaluatie € 75,-

  incl. rapportage (uitgebreid en op verzoek)

 • Telefonisch coachgesprek € 50,-
 • Overige € 55,-

  Bezoek/gesprek / observatie bij scholen, sportvereniging etc.

Tarieven voor scholen en Stichtingen

Via KCP Trainingen kunnen scholen en Stichtingen gebruik maken van maatwerkpakketten bestemd voor docenten, leerlingen, ouders, begeleiders en vrijwilligers.
Neem gerust vrijblijvend contact met me op om de diverse mogelijkheden te bespreken.

De kosten voor een kinder- en jeugdcoach worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Alle genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW.  KvK-nummer 76045196.
De genoemde tarieven zijn vanaf > 5 km. exclusief reiskosten á € 0,23 p.km. 

Ouders over hun ervaringen...

Bedankt voor je goede zorgen voor onze dochter. Ze heeft veel aan de gesprekken met jou gehad. Ze voelde zich veel beter begrepen! En al helemaal op school. Je bent een attente vrouw met het hart op de juiste plaats. Mochten er mensen op zoek zijn naar een kindercoach dan zal ik jou zeker aanbevelen!
S.V.D.
Wij hebben Paula leren kennen als een zeer betrokken gezinscoach. Ze luistert aandachtig en gaat op zoek naar oplossingen, die ze vervolgens met ons deelt. Super fijn om iemand te hebben die met je mee denkt in een lastige periode. En dan ook nog met oplossingen komt waar je wat aan hebt en mee verder kan. Het maakt het leven weer aangenamer.
Bedankt voor alles!
In een pittige en moeilijke periode heb ik veel steun gehad aan Paula. Ik voelde me snel op mijn gemak en gezien door haar oprechte interesse en vriendelijkheid. Paula heeft me geholpen om weer tot mijzelf te komen en inzicht te geven in mijn onderliggende patronen. Op een praktische en beeldende manier kon ik begrijpen, maar vooral voelen welke verschillende ‘ikken’ ik in mij heb. En welke daarvan dominant op de voorgrond komen te staan en niet helpend zijn als ik uit balans ben. En welke ik juist wel nodig heb in zo’n fase. Juist door het beeldend te maken, werd het concreet voor mij en kwam het echt binnen.
Dank je voor alles!
Graag bedank ik je nog eens voor de goede zorg en ondersteuning die jij aan onze zoon hebt gegeven in de periode dat hij in Nijmegen woonde. In die tijd worstelde hij met zijn autisme, die nog maar net was gediagnosticeerd. Je hebt hem trouw gedurende ruim een jaar bezocht, ondersteund, gesprekken met hem gevoerd en ook toegelaten in het leven wat jij leidde. Wij hebben dat als ouders als een zegen ervaren! We zaten zover van G. vandaan, maar wetend dat jij dichtbij was en hem hielp heeft ons enorm gesterkt en geholpen. Wij hebben daar ook veel veiligheid aan ontleend. In het bijzonder die keer in maart dat G. ten einde raad was en helemaal was vastgelopen, ben jij direct in de auto gesprongen en ben je bij hem gebleven tot wij arriveerden. Uit de verhalen van G. over jou maakte ik steeds op dat hij zich erg op zijn gemak bij jou voelde. Ondanks het leeftijdsverschil voelde hij het contact met jou als gelijkwaardig. Je was er voor hem, voerde gesprekken met hem maar betuttelde hem niet. Ik heb alleen maar goede verhalen van hem gehoord en van hem begrepen dat jij een belangrijke persoon voor hem was in een periode waar het zo slecht met hem ging. Ik kan wel zeggen dat je een vitale rol hebt gespeeld in die periode. Ook in de telefoongesprekken die ik met jou heb gevoerd was dit mijn ervaring: je bent een warme en betrokken persoon die met veel overgave aan anderen veel te bieden hebt. Je bent in mijn ogen zeer geschikt om kinderen en jongvolwassenen te begeleiden. Je bent oprecht, authentiek en respectvol in je omgang met kwetsbare mensen. Ik dank je nogmaals heel hartelijk voor dat je er toen voor G.was.
E.K.

Algemene gegevens

Contact